Missie en Visie

Stories are the lifeblood of our world. They define who we are as a person and as a society as a whole. They inspire us, give us examples, teach us about life and the world and give us a moral compass to steer by. He(or she, it, or undefined) who has stories never walks alone in life. Stories are what binds us as social beings, forges friendships and bonds and keeps communities together.

 

It is my mission to both preserve the many wonderful stories in our world and create even more, to teach and help others become the best version of themselves they can be. To inspire each and every one of us to Greatness. The stars are not the limit, they are the goal.

 

Idealistisch gezien is het mijn streven om een betere wereld te creëren voor iedereen, maar de realist in mij beseft dat dit geen taak is voor een persoon. Met Ocalis streef ik er naar om voor anderen de omstandigheden te creëren zodat zij zelf de best mogelijke persoon kunnen worden die ze kunnen zijn. Dit gebeurt door (indirecte) coaching via onze activiteiten, maar ook door het bieden van een veilige plek voor zelfontplooiing en het bouwen van een positieve community. Het is ons streven om een cultuuromslag te bewerkstelligen; weg van het pure individualisme en de digitale maatschappij en terug naar persoonlijk contact, maatschappelijk besef en de intrinsieke motivatie om elkaar te helpen zonder enkel aan de eigen behoeften te denken zonder zichzelf daarbij weg te moeten cijferen. Verhalen spelen hierbij een essentiële rol, onze (streek)verhalen die we horen tijdens onze opvoeding bepalen mede onze identiteit. Ik zet mij daarom in voor het behoud van de verhalen en het gebruik van verhalen als leermiddel.

 

Ik baseer mijn beleid op de waarde van het persoon, voor zichzelf en de omgeving. Ik ga voor een beleid wat zo veel mogelijk inclusief is en toegankelijk voor iedereen, terwijl ik al mijn deelnemers wel uitdaag het beste uit zichzelf te halen. Leren wat hun eigen waarde is in plaats van voor anderen denken en ze te pamperen begeleiden naar volledig ontwikkelde evenwichtige individuen die voor zichzelf kunnen nadenken en kritisch om kunnen gaan met ontvangen informatie zodat ze hun eigen mening kunnen vormen en zichzelf durven te zijn.

 

Over de sector

 

De Fantasy en gaming sector zit in een veranderingsproces. Nu de hype van de Lord of the Rings en Harry Potter films toch echt voorbij is komen velen werkzaam er achter  dat ook hier sprake was van een soort bubbel. De teruglopende interesse, gecombineerd met goedkopere webshops en de recente recessie hebben veel winkels de kop gekost of zij staan op het punt van omvallen. Jaren van " fast and easy money" beleid door de grote spelers binnen de industrie hebben een klantenbasis gekweekt die gebruik maakt van de ruimtes voor de activiteiten, maar hun producten goedkoper van het internet plukt

 

Is alles dan verloren? Verre van, er liggen kansen genoeg maar de sector zelf moet een cultuuromslag maken. De traditionele formule van het product verkopen en activiteiten aanbieden ter ondersteuning dient te worden omgedraaid. In plaats van het product, moet de ervaring zelf worden verkocht.  Het is niet voor niets dat grote algemene ketens failliet gaan, maar de specialistische kleine zaakjes wel blijven bestaan(ook al is het vaak nog met een webstore er naast).  Mensen willen een unieke ervaring, daarom doen LP zaken met grote bakken waar de klant door heen snuffelen het nog steeds goed, zeker wanneer er een praatje kan worden gemaakt met personeel wat verstand heeft van zaken. 

 

Bovenstaand geldt ook  voor de spellenindustrie, mensen willen een leuke, en het liefst unieke, ervaring hebben en zijn steeds meer bereid om daarvoor in de buidel te tasten.  Nu de eerste hype van het digitale tijdperk voorbij lijkt te zijn, beginnen mensen toch weer te verlangen naar gewoon persoonlijk contact. Nog nooit werden er zoveel bordspellen verkocht en mensen halen die bij de specialistische winkel, niet bij de blokker of bol.com.  Series als Stranger  Things  en de Big Bang Theory waar de hoofdpersonen Dungeons and Dragons spelen hebben de interesse aangewakkerd van een compleet nieuwe generatie. Het is aan de sector om hier op in te spelen.

 

Hier kom ik aan bod. Met 17 jaar aan ervaring als Storyteller, gecombineerd met een agogische, pedagogische, sociaal culturele achtergrond en werkervaring ben ik uniek geschikt om deze activiteiten aan te bieden. Ik ben zowel creatief genoeg om een goed verhaal te kunnen bedenken en heb de theoretische achtergrond om deze activiteiten ook structureel en (ped)agogisch te onderbouwen. Met mijn ruime ervaring met groepsmanagement en groepsdynamica kan ik de activiteiten aanpassen en interessant maken voor bijna iedere leeftijd en doelgroep.

 

 Als ervaren begeleider van (jonge)mensen met een rugzak kan ik mensen met een achterstand door middel van roleplay, Fantasy en Gaming een stap vooruit helpen in hun ontwikkeling en leerproces. Ik ben hier zelf ook ervaringsdeskundige in, ik kreeg al op jonge leeftijd te horen dat ik nooit goed zou kunnen schrijven of rekenen. Door het spelen van de spellen heb ik die vaardigheden spelenderwijs mezelf wel aangeleerd en kan ik nu zelfstandig functioneren in de maatschappij. Tevens zijn de spellen altijd een goede manier voor mij geweest om mijn beelddenken en associatieve brein, een combinatie van ADD en hoogbegaafdheid, in de juiste en productieve banen te kunnen sturen.

 

 

In Nederland is het aanbieden van roleplay activiteiten onder begeleiding nog een behoorlijk nieuw werkterrein. In vergelijking zijn er in de Verenigde Staten mensen die er een zeer goed belegde boterham mee verdienen en ook in de landen om ons heen worden dergelijke activiteiten vaker professioneel aangeboden. Zover is nog niet in Nederland, maar ik ben graag ambassadeur voor een geweldige en zeer leerzame vorm van vrijetijdsbesteding.