4 ogen beleid en de veilige omgeving

Bij Ocalis Entertainment staat de veiligheid van de deelnemers voorop. Hiervoor maken wij enkel gebruik van gekwalificeerd personeel.

aanwezige kwalificaties

- Diploma Cultureel Maatschappelijke Vorming;  dit geeft een bevoegdheid tot (onder andere) het professioneel agogisch uitvoeren van jongerenwerk, opbouwwerk, coaching, persoonlijke begeleiding met diverse doelgroepen

- Verklaring omtrent Gedrag inzake Jeugd en Jongerenwerk en Buitenschoolse opvang

- Ehbo diploma "ehbo voor de doelgroep kinderen" - nog niet behaald

- Voorinschrijving register SKJ kwaliteitsregister Jeugd 

-Verklaring Omtrent Gedrag sectoren Buitenschoolse Opvang, Jeugdzorg en Jeugdwerk

- Vooraanmelding Kamer Jeugd en gezinsprofessional(registratie per 1-1-2018)

 

relevante ervaring

- Buitenschoolse opvang medewerker Apeldoorn en omgeving

- Huiswerkbegeleider bij Studiekring

- Jeugd en Jongerenwerker bij Raster Welzijnsgroep

- Zondagcoordinator en hoofd begeleider bij stichting Kids College Apeldoorn (zondagschool voor kansarme

  kinderen om extra kansen te bieden in het leven)

- medeoprichter Larpzwolle(Gamesnstuff events)

- junior begeleider Scouting

 

het 4 ogen beleid

Helaas zijn er in het nieuws nogal eens berichten over misbruik binnen de buitenschoolse opvang een aanverwante instanties, vaak met mannen in een prominente rol. Hoewel hier zeker sprake is van negatieve beeldvorming en een deel sensatiemedia is het begrijpelijk dat u zich als ouder mogelijk zorgen maakt over de veiligheid van uw kind. Binnen de buitenschoolse opvang wordt dit ondervangen met het 4 ogen beleid. Dit beleid houdt in dat een begeleider nooit alleen mag zijn met een groep kinderen; Door middel van interne controle wordt de veiligheid van de kinderen(in theorie) gewaarborgd.

 

Ocalis entertainment is op dit moment niet groot genoeg om meerdere personeelsleden in te huren, bovendien is dit weinig zinvol met de huidige hoeveelheid activiteiten. Om toch de veiligheid en gemoedsrust te kunnen bieden, bieden wij de ouders en verzorgers de mogelijkheid om aanwezig te zijn tijdens de activiteiten op onze locaties. Wij snappen dat uw tijd ook beperkt is en bieden daarom op onze thuislocatie de mogelijkheid tot een werkplek aan evenals diverse mogelijkheden tot vermaak zoals Netflix. Het is mogelijk in de speelruimte aanwezig te zijn, maar dit is wel in overleg met de deelnemers zelf, ook zij hebben het recht op eigen inbreng. Deze mogelijkheid is aanwezig voor 1 persoon per activiteit; 

 

Op onze locatie in Wilp, de Ecostay, zijn voldoende andere personen aanwezig dat extra toezicht niet nodig is. Op andere locaties wordt extra toezicht geregeld in overleg. 

 

veiligheid in de groep

Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen zal er altijd eerst een intake plaats vinden met alle deelnemers om zeker te weten dat de juiste persoon in de juiste groep terecht komt en er sprake is van een interne balans in iedere groep. Eventuele vrijwilligers worden ook door ons gecontroleerd bij aanmelding. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende zekerheid te kunnen bieden, bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.